Ιωάννου Καρτάλη, Βόλος

Πολυκατοικία επι της οδού Ιωάννου Καρτάλη Βόλος.