Σωτήρη Πέτρουλα, Βόλος

Πολυκατοικία επι της οδού Σωτήρη Πέτρουλα, Βόλος.