Τεπελενίου Νέα Ιωνία, Βόλος

Πολυκατοικία επι της οδού Τεπελενίου Νέα Ιωνία, Βόλος.